• VIRIDIpracowniaAK

Rewitalizacja Miasta Koprzywnica - Rynek Główny

Aktualizacja: paź 16

Z przyjemnością ogłaszam, że nadchodzi koniec "betonozy" polskich miast. Coraz częściej Gospodarze miast i miasteczek zauważają potrzebę wprowadzania zmian proekologicznych w swoim regionie.


Niniejsza koncepcja rewitalizacji Miasta Koprzywnica zawiera szereg rozwiązań wspierających gospodarkę wodą opadową, tj.: "zielone dachy" na wiatach i altanach, nawierzchnie utwardzone na przepuszczalnej podsypce żwirowo-piaskowej, ażurowe nawierzchnie miejsc parkingowych, zmniejszenie nawierzchni betonowych, utrzymanie i zwiększenie nawierzchni biologicznie czynnych. Ponadto projekt przewiduje utrzymanie w całości istniejącego starodrzewia.


Miasto Koprzywnica ma długą i bogatą historię, z której mieszkańcy są bardzo dumni. Przywileje miejskie otrzymała już ponad 8 wieków temu, ale początki osadnictwa na tych terenach sięgają jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Dlatego koncepcja ta wprowadza wiele akcentów nawiązujących do historii i kultury miasta. By nieco przybliżyć turystom i przyjezdnym klimat miejsca w centrum placu na rynku głównym zaprojektowałam dwie wysokie tablice w kształcie smukłych gotyckich okien, na których umieściłam kalendarium z dziejów Koprzywnicy oraz postać Bolesława V Wstydliwego.


Poniższe wizualizacje przedstawiają pierwszą część koncepcji - Rynek Główny. Zapraszam do galerii :)


64 wyświetlenia

mgr inż. arch. kraj. Marzena Paleń

tel. 660851058

©2019 by VIRIDI pracowania architektury krajobrazu. Proudly created with Wix.com